Galgaguta vasárnap 10 óra
csütörtök 18.30 óra
Bokorvasárnap 10 óra
Acsavasárnap 10 óra
2016. december. 30.

2017 a Reformáció emlékéve. Ez évi jelmondatunkat az 500 éve történt eseményhez, és baptista közösségünk egyik fő alapértékéhez, az újjászületéshez kapcsolódva választottuk. Tudjuk, hogy valami új kezdődött el 500 éve. Azonban Luther Márton és társainak ébresztő szolgálata azért történhetett, mert 2000 éve eljött Valaki, aki teljesen újat kezdett velünk, emberekkel.

Az újjászületés bibliai, keresztyén és egyben baptista érték. A "víztől és lélektől" születés titkos csodájára emlékeztessen bennünket egész éven át mottónk: "Valami új született!" Bárcsak újat kezdene velünk az Isten 2017-ben is: Újjászülne sokakat a Lélek által! Új hívők, új gyülekezetek, új döntések, új kapcsolatok, új intézmények, új események, új versek, új énekek ... új szolgálatok születhetnének meg, amik örömöt, áldást és növekedést hozhatnak közösségi életünkben. A születés azt is jelenti, hogy ezeket nem tudjuk mi produkálni. Csak Krisztus jelentéte adhatja meg az igazi újat! Lelki embereket, lelki csodákat az Isten tud szülni, mi csak "bábáskodhatunk" a történések közepette. De micsoda öröm az Úr munkájában részt vetnni!

" Ezért ha valaki Krsiztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt és íme: új jött létre." 2Kor 5,17

2016. január. 01.

„Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe!” (Fil 4,8)

Ismerjük fel és el mindazt, ami Urunktól származó értéket hordoz! Ismertessük meg mindezeket minél szélesebb körben, hogy azok tartalma és ereje hasson minél többekre! Legyünk tudatában, hogy gazdag örökségünk van, melyet a Szentírásra alapozott életek sokasága hozott létre az előző generációk során! Lássuk meg, milyen sok értéket kaptunk a mában is, és mindez milyen komoly felelősséget és lehetőséget ró ránk! Legyen 2016 az értékek éve!

2015. augusztus. 23.
Szeretettel várnak mindenkit  az augusztus 23-án 14.30-kor kezdődő hagyományos szabadtéri evangelizációra Bérre. Igét hirdet Katona László, a zenei szolgálatot a mátraszőlősi ifjúsági énekegyüttes adja.
2015. május. 29.
Május 31-én vasárnap de 10 órakor a galgagutai baptista imaházban, délután 3 órakor  az evangélikus templom melletti parkban tesz bizonyságot Jézus szabadító szolgálatáról Boros Lajos testvérünk, aki 22 év után szabadult a váci börtönből. Mindenkit szeretettel várunk.
2015. április. 05.
Április 12-én vasárnap 10 órakor a galgagutai imaházban avatják presbiterré Kumich MIhály testvért. Az igeszolgálatot Drenyovszki László ügyintéző lelkipásztor, az avatást dr. Szűcs Zoltán a Presbiteri Tanács elnöke végzi. Szeretettel várják a körzet testvériségét!

"Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat."(Máté 5,16) - hirdette Jézus Krisztus a korabeli, és minden korok tanítványainak.
Rá van tehát szükségünk először is nekünk, hívőknek, hisz "ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán."(2Kor 4,6) 2015 legyen tehát a látható Szeretet éve!

2014. október. 25.

Október 26-án vasárnap hálaadó napot ünnepel az Acsai Baptista Gyülekezet. Az ünnepi alkalom délután 3 órakor kezdődik, helye a Művelődési Ház. Igét hirdet Kiss Illés Zoltán teológus. Zenei szolgálattal az őrbottyáni pengetős zenekar lesz a vendégünk. Mindenkit szeretettel várunk.

 November 2-án a Galgaguta Gyülekezetben lesz hálaadó nap. A délután 3 órakor kezdődő ünnepi alkalmon Nyilas Richárd teológus fog szolgálni. Mindenkit szeretettel várunk.

2014. szeptember. 12.
Szeptember 28-án vasárnap délután 3 órakor ünnepélyes bemerítési alkalmunk lesz a Galgagutai Imaházban. Egy fiatal testvérnő Maczkó Renáta tesz hitvallást az Úr mellett. Az igehirdetést Vadon Sándor, a bemerítést Drenyovszki László végzi. Mindenkit szeretettel várunk.
2014. január. 01.

"Téged illet a dícséret, ó Isten, a Sionon! Neked teljesítik a fogadalmakat. Te hallgatod meg az imádságot, hozzád fordul minden ember. Erőt vettek rajtunk a bűnök, de te megbocsátod vétkeinket. Boldog, akit kiválasztasz, és közeledbe engedsz, hogy udvaraidban lakozzék. Hadd teljünk be házad javaival, templomod szentségével!
Gondoskodsz a földről, megöntözöd, nagyon meggazdagítod, Isten patakja tele van vízzel. Gabonával látod el az embereket, így gondoskodsz a földről. Barázdáit megitatod, göröngyeit elegyengeted, záporesővel porhanyítod, növényzetét megáldod. Megkoronázod az évet javaiddal, és nyomaidon bőség fakad." Zsolt 65, 2-5, 10-12

Minden kedves testvérünknek Isten gazdag áldását kívánjuk az újesztendőben!

2013. október. 27.

Acsán a Hálaadó nap október 27-én vasárnap 15 órakor lesz az imaházban. Vendégünk Bódis Sámuel a miskolci Nyitott Ajtó Gyülekezet lelkipásztora.
Bokoron a Hálaadó nap november 24-én 15 órakor lesz az imaházban vagy a Kultúrházban. Vendég Szency Sándor testvér a Baptista Szeretetszolgálat vezetője. Szeretettel várjuk a testvéreket!

Vedd hát azt az "egy kicsi napot", és...
tedd meg minden kötelességét hűségesen;
ragadd meg a lehetőségeit;
bírd ki a megpróbáltatásait;
győzedelmeskedj kísértései fölött;
hordozd el a terheit;
fogadd el az áldásait;
ne mulaszd el a kiváltságait;
tegyél meg minden szívességet, amit csak tudsz;
tedd azt egy gyönyörű nappá! (J.R. Miller)

Minden kedves testvérünknek ilyen gyönyörű napokat kívánunk az újesztendőben!

2012. november. 02.
A két héttel ezelőtti bemerítésünk után, újabb örömünnepre gyűlhetett össze Galgagután a körzet testvérisége. Hálaadó napot tartottunk. Dobos Péter testvér, a Debreceni Baptista Gyülekezet vezetője...